Skip to main content
Logo print

Mobila datacenter | Legrand Sweden

Mobila datacenter

En modulär lösning för mobil datalagring – för att tillgängligheten av digitala system är avgörande. En fungerande infrastruktur är nyckeln till kontinuerlig tillgänglighet. Datacenter behövs för att driva molntjänster, mobilappar och andra digitala tjänster.


En modulär lösning för mobil datalagring


Allt fler organisationer har insett att digitala utrymmen är kritiska för organisationens dagliga verksamhet, och att uppmärksamhet bör ägnas åt verksamhetens kontinuitet och förmåga att återhämta sig från krissituationer. Befintliga, molnbaserade datacenter fungerar som datalagring, men dagens lagringsbehov kommer också att behöva kortsiktigt tilläggsutrymme. Företag föredrar att använda modulära lösningar för att undvika att affärskritiska processer störs. 

ENGIE

Helhetslösningar för mobila datacenter – För att möta dessa krav har ENGIE och Legrand tillsammans utvecklat ett helt integrerat, modulärt och mobilt datacenter: ENGIE Mobile Data Center – powered by Legrand (EMDC). Detta färdigt uppbyggt, mobila datacenter utnyttjar ENGIE Refrigerations kyllösningar och Legrands energieffektiva datacenterlösningar. Slutprodukten är ett datacenter som tillhandahåller optimal avkastning och oavbruten prestanda. Denna unika infrastrukturlösning för flexibel datalagring är lätt tillgänglig i fall du behöver extra kapacitet med kort varsel eller inte vill lagra sekretessbelagd data i molnet. EMDC är ett utmärkt alternativ för traditionella datacenter när du behöver tillfällig lagring för dina data under renovering, utbyggnad eller uppgradering. 

Edut

Fördelar


  • Hållbar teknik, energieffektivitet och kostnadsbesparingar 

  • En multifunktionell Plug & Play-lösning för datacenter 

  • Den mobila lösningen kan placeras vart som helst, till exempel på en parkeringsplats eller till och med på taket 

  • Till skillnad från traditionella lösningar stör denna lösning inte organisationens affärskritiska funktioner 

  • Utrymme för tillfälligt, kontinuerligt eller akut behov 

  • Snabb leverans tack vare användning av standardmoduler 

  • Lätt att designa själv med hjälp av designverktyget på vår webbplats 

Yleiskonsepti

IKT-neutralt allmänt koncept


EMDC är ett informations- och kommunikationstekniskt neutralt allmänt koncept som har tagits fram med tanke på industrier och infrastruktur- och leveransmarknader. Den täcker hela processen från planering och driftsättning till leverans av tjänst, inklusive logistiktjänster vid behov. Vårt mobila datacenter är tillgängligt i två storlekar (8 x 3 m och 13 x 3 m) och alla nödvändiga datacenterkomponenter är integrerade i samma kapsling. Tack vare förproduktionen är leveranstiderna till och med 40 % kortare än för traditionella datacenter. EMDC är lika tillförlitligt och tillgängligt som ett traditionellt datacenter. ENGIE kan naturligtvis tillhandahålla mycket mer än bara leverera en EMDC-lösning. Vi tar gärna hand om alla nödvändiga infrastrukturuppgifter, så som elförsörjning eller upprättande av dataanslutning.