Skip to main content
Logo print

Kundanpassade kapslingar | Legrand Sweden

Kotelot

Industrilösningar för krävande förhållanden

Vi erbjuder högkvalitativa Ensto-kapslingar och Ensto-industrikomponenter för krävande miljöer. Vi är en pålitlig och flexibel partner. Vår sakkunniga personal och innovativa planeringsavdelning har gedigen erfarenhet om olika applikationer och material, inklusive metaller och plaster. Allt detta gör oss till ledande experter inom området. Du kan lita på vår expertis, höga kvalitet och finansiella stabilitet.


Kotelon kustomointi

Ensto-lösningarna har utvecklats för krävande industriella förhållanden som förutsätter effektivt skydd och extrem hållbarhet. Förutom våra högkvalitativa standardkapslingar erbjuder vi också kundanpassade kapslingar. Vårt sortiment av industrikomponenter omfattar 
kontaktdon, strömbrytare, säkringssocklar och anslutningsdosor från världens ledande tillverkare. 

Vi är en leverantör av elindustrilösningar med över 60 års erfarenhet. Ensto-lösningarna är utformade och testade för att lämpa sig för ett antal olika användningsändamål och krävande förhållanden. Våra lösningar uppfyller även de strängaste kvalitets- och användningskraven inom branschen. 

Suunnittelupalvelu

Skräddarsydda planeringstjänster


Legrands innovativa experter hjälper gärna din planeringsavdelning att uppfylla era behov 
genom att skaffa lämpliga och kostnadseffektiva Ensto-kapslingslösningar. Spara resurser 
och optimera processerna. 

Alla Enstos kapslingar och komponenter uppfyller kraven även i de strängaste internationella kvalitetsstandarderna. Vår beprövade 
effektivitet och certifierade kvalitet baseras på våra egna, välutrustade  laboratorium och 
välkända utomstående laboratorium som vi använder för certifieringstestning. 

Vad är du ute efter? 

Kostnadseffektiva lösningar 
Experterna vid Legrand hjälper dig att skaffa och planera säkra och 
kostnadseffektiva Ensto-lösningar som är skräddarsydda efter dina behov. 

Kundanpassade lösningar 
Vårt erfarna planeringsteam hjälper dina produktutvecklare att ta fram kapslingar som uppfyller dina specifika behov. Vår expertis omfattar bland annat teknisk dokumentation, 3D-modellering och snabb prototypframtagning. 

Pålitlig partner 
Vi har djup kunskap om de material vi använder 
för att kunna erbjuda slutkunderna tillförlitliga lösningar. Vi väljer materialen alltid tillsammans med kunden, 
vilket säkerställer den bästa och säkraste tillverkningsbarheten och tekniska prestandan för Ensto-produkter. 

Designfiler 
Vi stöder slutproduktens designprocess genom att tillhandahålla kunden designfiler om våra standardprodukter och kundanpassade lösningar. Vi använder filformaten PDF, DWG, DXF, STEP och separata zip-packade STEP-filer för t.ex. E3-programvaran. 

Mer information om Enstos tjänsteutbud finns nedan. 

Anpassade standardkapslingar

Bearbetning

Ensto-plastkapslingar tillverkas med avancerade, modulära formsprutformer som möjliggör tillverkningen av skräddarsydda kapslingar genom kostnadseffektiv formsprutning. Ensto-kapslingar kan bearbetas efter kundens önskemål, till exempel med öppningar, borrhål och gängning. För större partier kan vi även erbjuda kundanpassade verktyg. 

Ensto-plastkapslingarna skräddarsys med hjälp av Coboflex- och Fanuc-robotar. 

Tryckning

Ensto-kapslingar kan förses med kundens varumärke genom målning eller silketryck. Till exempel företagets logotyp, användningsinstruktioner eller symboler i mindre serier kan tryckas på kapslingen med hjälp av silketryck. 

Färgtjänster

Vår egna färgtjänst möjliggör kostnadseffektiv målning av kapslingar, även när det gäller mindre partier. Alla Ensto-kapslingar kan målas med alla nyanser i RAL-färgkartan. Plastkapslingarna målas med en silikonfri, sidenmatt 2K-polyuretanfärg som ger ytan ett exceptionellt långvarigt skydd mot kemikalier och slag. 

Standardkapslingarna kan också tillverkas i en viss nyans på kundens begäran. Extrudering från ett färgat råmaterial är särskilt kostnadseffektivt när det gäller större beställningspartier. Vid målning målas kapslingen endast utvändigt, medan hela kapslingen, inklusive hål och invändiga ytor, är i samma färg om kapslingen tillverkas av färgat plastråmaterial. 

Inredning

Alla Ensto-kapslingar kan inredas på fabriken med komponenter som DIN-skenor, kontaktdon och kabelhylsmuttrar. Vi kan också skaffa komponenter från en tredje part för att spara kundens tid och energi. Därtill kan vi dra kablar, installera kretskort och integrera utrustningar och programvaror. 

Kundanpassade förpackningar och partistorlekar

Vi kan leverera Ensto-kapslingarna i förpackningar med kundens logotyp. Vi är dessutom mycket flexibla vad gäller partistorlekar.

Kundanpassade kapslingar

Konceptdesign

Tillverkningen av kundspecifika Ensto-kapslingslösningar börjar med konceptdesign som går ut på att kartlägga kundens krav och önskemål. Vi har omfattande kunskap om olika tillverkningsmetoder, certifieringar, material och kapslingsklasser för kapslingar i olika förhållanden. Vi kan också montera elektromekaniska komponenter i skräddarsydda Ensto-lösningar. 

Undersökning av genomförbarhet

En undersökning av produktens tekniska genomförbarhet är en bedömning av en produkts tillverkningskrav och kostnader. Vi lyssnar noga på våra kunders önskemål kring produktdesign och arbetar i nära samarbete med kundens FoU-avdelning i syfte att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för kunden. 

Produktdesign

Våra erfarna konstruktörer ansvarar för design och mekanisk planering av Ensto-lösningar efter kundens önskemål och tar fram alla nödvändiga 3D-modeller och tekniska dokument. Våra experter inom integrationstjänster tar fram nödvändiga kopplingsscheman. Vi kan också förse Ensto-lösningarna med komponenter från tredje parter. 

Prototypframtagning

Vi kan tillverka prototyper snabbt med vår egna 3D-skrivare. På så sätt kan kunden se produktdesignen och göra nödvändiga ändringar. Vi kan också testa olika material och tillverka silikonbaserade prototypserier. Vi tar designen på allvar och tillverkar kapslingar med ett elegant utseende. 

Verktyg

Tack vare vårt omfattande nätverk av partners kan vi tillverka även de mest komplexa formsprutsformer till ett konkurrenskraftigt pris. Verktygen som används i tillverkningen är redo att användas efter kundens krav, med bästa möjliga kvalitet och tillförlitlighet. 

Kvalitetskontroll

Vi garanterar kvaliteten på alla Enstos produkter och tjänster. Vi har omfattande kunskap om de certifieringar och tester som krävs för att sälja produkter i olika länder. Vi har ett nära samarbete med certifieringsmyndigheterna och kan hjälpa våra kunder få rätt certifikat så enkelt som möjligt. Vi har certifikat får många olika material, funktioner och modeller, så allt behöver inte testas på nytt. Vi förser kunden med all nödvändig kvalitetsdokumentation och arrangerar kvalitetsrevisioner efter behov. 

Tillverkning

Ensto-produkter tillverkas i våra moderna produktionsanläggningar som utnyttjar den senaste robotiken. En del av vår produktion är att installera elektromekaniska delar i våra skräddarsydda lösningar för att kunna leverera produkterna till kunden nyckelfärdiga. 

Leverans

Vi är flexibla vad gäller partistorlekar och levererar lösningarna i tid i enlighet med kundens krav. Därtill har vi ett globalt kundservicenätverk för att säkerställa effektiv kundservice. 

Integrationstjänster

Installation och kabeldragning av elektromekaniska komponenter

Vi har kapacitet att producera elektromekaniska installationer som är vanligtvis integrationer av klass 1–4. Vår konfiguration uppfyller kraven i standarden EN 60439-1 för byggande av låg- och mellanspänningscenter och vår produktion är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008. 

Testning, inklusive miljö- och användbarhetstestning

Vi testar integrerade Ensto-lösningars hållbarhet och säkerställer att kunden får en lösning som uppfyller användningsplatsens och -miljöns krav. I våra testlaboratorium kan vi kan utföra IP/IK-tester och testa att den färdigmonterade utrustningen fungerar korrekt. 

Integration av komponenter och programvaror

Vi installerar också olika datorkomponenter i Ensto-kapslingar enligt industriella behov. Vi kan skaffa och installera den nödvändiga programvaran. 

Upphandling av komponenter

Ensto tillverkar ett brett utbud av elektromekaniska komponenter, så som kontaktdon och brytare, samt mekaniska komponenter såsom skenor och monteringsplattor. 

Som en del av våra integrationstjänster kan vi upphandla komponenter från tredje parter som kan sedan installeras i Ensto-kapslingar. Tack vare vårt breda samarbetsnätverk och våra goda kunskaper om marknaden kan vi upphandla högkvalitativa komponenter till ett konkurrenskraftigt pris. 

Logistiktjänster

Vi er kända för vår flexibilitet. I våra försändelser erbjuder vi användningen av kundens egna logotyper och förpackningar samt individuella partistorlekar. 

Kvalitetssäkring

Genom att följa internationella standarder säkerställer vi våra produkters höga kvalitet, både när det gäller enskilda delar och helhetslösningar som vi levererar till våra kunder. Kundens eventuella ytterligare krav på standarder och säkerhetsklasser går också att arrangera. Ensto driver ett nära samarbete med ledande test- och certifieringsorgan såsom ULSGS ja DNV-GL


Asiakaskohtaiset ratkaisut

Kundanpassade lösningar


Vi har gedigen erfarenhet om kundanpassade lösningar för OEM-industrin och krävande förhållanden. Vi har stark expertis inom teknik och planering. Vi är en pålitlig och flexibel samarbetspartner som håller oss till överenskomna tidsramar. Ensto-standardkontakter säljs över allt i världen. 

Utöver våra standardprodukter erbjuder vi kundanpassade lösningar. Till dessa hör bland annat standardkontakter med kundens egna tryck och etiketter, samt lösningar som planeras och tillverkas helt efter kundens behov. Ett exempel på detta är Ensto Clamp Pro, en trepolig universalklämma som ursprungligen utformades för en kund som tillverkar växelriktare. 

Våra tjänster omfattar även leveranser med specialförpackningar och tillverkning av Ensto-produkter med kundens egna etiketter. 

Våra styrkor: 

 • Flera års erfarenhet av kundanpassade lösningar 

 • En erfaren planeringsavdelning 

 • Produktion och montering även i lågkostnadsländer (LCC) 

 • Ett stort utbud av högkvalitativa Ensto-kontakter med en global kundbas 

3D tulostus

Ensto-tjänster


Vårt tjänsteutbud omfattar:

 • 3D-modellering 

 • Tillverkning av mallar 

 • Testning 

 • Produktmärkning och etiketter 

 • Tryck (t.ex. företagets logotyp, instruktioner och symboler) 

 • Tillverkning av plastdelar av ett färgat plastråmaterial 

 • Organisation av certifiering och konsultering 

 • Tillverkning och montering 

Referenser


Kundanpassade Ensto-kontakter för Vacon

Det finska bolaget Vacon tillverkar vätske- och luftkylda frekvensomriktare för låg effekt med ett effektområde på  0,25 kW–5 MW. Bolaget har en global marknadsandel på 4 %. Frekvensomriktarna är utrustade med Enstos trepoliga Clampo Pro-klämmor som är särskilt utformade för Vacon och frekvensomriktarindustrin. 

Vacon tillverkar främst skräddarsydda lösningar. Vacon erbjuder systemleverantörer och OEM-företag olika frekvensomriktare för låg effekt som är baserade på öppen och enhetlig teknik. 

Samarbetet mellan Vacon och Ensto inleddes år 2004. Energieffektivitet och hållbar utveckling är centrala delar av strategierna för båda bolagen och de talar samma språk både i tanke och handling. 

Bolagen har grundat kontor i gemensamma lokaler runt om i världen, vilket förenklar samarbetet, förkortar leveranstiderna och möjliggör en mer direkt kommunikation.