Skip to main content
Logo print

Strömskenor | Legrand Sweden

Strömskenor

Tillsammans letar vi efter smarta produktlösningar, ser till att kostnaderna som orsakas av arbetsavbrott blir så låga som möjligt och erbjuder optimal logistisk koordination. Våra produkter som är enkla att installera är idealiska för detta ändamål. Vårt projektbaserade leveranssätt omfattar beräkning, teknik, installation, logistisk koordinering med våra leverantörer, certifiering av anläggningar samt kundservice. Detta minimerar installationskostnaderna.


Virtakiskoasennus

Med en strömskena kan du erbjuda dina kunder en lösning med en överlägsen ägandekostnad. Du sparar tid i installationsfasen och underhållet av elinfrastrukturen blir enklare.

  • Snabb installation utan kablar.
  • Avgreningar kan installeras på plats, vilket sparar tid och pengar
  • Den 3D-teknik som vi använder i planeringsskedet minskar risken för eventuella felkostnader.

En strömskena distribuerar elen på ett mer enkelt och flexibelt sätt än andra, mer permanenta installations- och distributionslösningar. En samlingsskena är också en utmärkt lösning för distribution av el till ett datacenter. Det finns många fördelar med att använda strömskenor, som till exempel:

Virtakiskot

Lägre kostnader
Mindre förändringsarbete, vilket innebär lägre installationskostnader och minskar behovet av att låta göra dyra ändringsarbeten eller anlita en elektriker.

Snabbare installation
Byggprojekt kommer igång snabbare och du kan installera mera el, ta bort el eller flytta el snabbt och enkelt utan avbrott.

Flexibilitet för framtiden
Vissa plug-in-enheter kan anslutas och tas bort utan att stänga av strömförsörjningen, och de kräver inget underhåll. Man kan också lägga till nya enheter eller ändra befintliga enheter snabbt och kostnadseffektivt. 

zucchini busbar

Miljövänlig
Samlingsskenor kräver inte lika mycket installationsmaterial, och uttagen kan återanvändas eller flyttas. Zucchini-skenorna är miljövänliga i slutet av sin livscykel, eftersom de är lätta att demontera och de rena råmaterialen är enkla att separera och återvinna. 

Optimering av utrymmesbehov
Strömskenorna är små och de kan användas för att skapa hörn, vilket gör att utrymmet kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Förbättra elektromagnetisk kompatibilitet
Zucchini-strömskenorna i stål skyddar väl mot elektromagnetisk strålning. De skapar en säkrare miljö för både människor och elapparater, jämfört med oskyddade distributionssystem.