Skip to main content
Logo print

Val av kapsling | Legrand Sweden

Kapsling

Val av kapsling

Vi erbjuder högkvalitativa kapslingslösningar och industrikomponenter för krävande miljöer. Vi är en pålitlig och flexibel partner. Vår sakkunniga personal och innovativa planeringsavdelning har gedigen erfarenhet om olika applikationer och material. Det gör oss till ledande experter inom branschen. Du kan lita på vår expertis, höga kvalitet och finansiella stabilitet.


Kotelon valinta

Val av rätt Ensto-kapsling


När du väljer kapslingen är det viktigt att du känner till funktionsprinciperna för den utrustning som ska installeras i den samt var den ska placeras. Denna information hjälper dig att välja en kapsling med lämpliga egenskaper. Förutom måtten måste du ta i beaktande kapslingens: 

  • material 

  • kapslingsklass och slagtålighet 

  • brandklass 

  • certifieringar 

Kotelomateriaali

Material

Ensto-kapslingarna tillverkas i högkvalitativa material från världens ledande materialleverantörer. Rätta material säkerställer enheternas och användarnas säkerhet och minskar avsevärt onödiga kostnader på grund av fel i utrustningen. Underhållsbehovet för kapslingen beror på vilket material det är tillverkat av. 

Ensto Cubo-standardkapslingar  

Våra Ensto Cubo-standardkapslingar är tillverkade av följande material: 

  • Termoplaster (ABS och polykarbonat) 

  • Polyester 

  • Aluminium 

Kundanpassade kapslingar 

Vi har omfattande kunskaper om flera olika material. Valet av materialet som används i våra kundanpassade kapslingar och industriella kapslingar görs alltid tillsammans med kunden. På detta sätt säkerställer vi att lösningen har optimal tillverkningsbarhet och teknisk prestanda. 

Tätningarna i Ensto-kapslingar 

I våra kapslingar tillverkade av termoplast, polyester och aluminium använder vi sprutade, sömlösa polyuretantätningar som ger en hög skyddsklass. Alternativt kan tätningen göras av silikon. Arbetstemperaturerna för de olika tätningsmaterialen är: 

  • Polyuretan: -40 °C... +80 °C 

  • Kloropren (CR): -40 °C... +110 °C 

  • Silikon: -50 °C... +150 °C 

Kotelon mitat

Ensto-kapslingarnas mått

Enhetens minimi- och maximimått bestämmer kapslingens storlek. När du väljer kapslingens storlek ska du ta hänsyn till eventuella komponenter som installeras senare. Om detta är sannolikt, se till att också dessa komponenter ryms i kapslingen. 

Våra standardkapslingar finns att få i flera storlekar. Därtill kan vi tillverka en lösning efter kundens egna mått. 

Kotelointiluokka

Kapslingsklass

Kapslingsklass är ett viktigt kriterium för kapslingar. Klassen definieras för ett oinrett hölje, och klassen bör bibehållas på samma nivå under höljets installation och inredning. Det betyder till exempel att kabelhylsmuttrarna ska ha samma eller högre IP-klass som kapslingen. 

IP-kod (Europeisk standard EN 60529) 

Ensto Cube-kapslingarna är utformade för krävande förhållanden. De finns tillgängliga i olika IP-klassningar, från IP55 till IP67. Därtill har vi tillverkat kundanpassade lösningar med koden IP69K. Dessa lösningar är dammtäta och tål rengöring med högt tryck och hett vatten. 

IK-kod (Europeisk standard EN 62262) 

IK-koderna för Enstos termoplastkapslingar varierar mellan IK06–10. 

Miljöklass UL 50 E 

Ensto-kapslingarna har testats i enlighet med den amerikanska miljöklassificeringen UL. Miljöklassificeringen använder också namnet NEMA-klassning. För mer information, besök UL:s webbplats på adressen www.ul.com

Paloluokka

Brandklasser för Ensto-kapslingar

Brandklassen bestäms av hur lätt ett material brinner eller antänds och orsakar en brand. Kraven på kapslingens brandklass beror på användningsändamålet. Med brandklass avses materialets, som inte är metall eller keramik, förmåga att motstå antändning och brand. Underwriters Laboratories (UL) har testat brandklassningen hos alla Ensto-kapslingar. 

De flesta av våra kapslingar i polykarbonat har testats enligt UL 746C och de har klarat det krävande 5-tums flamtestet. Brandklassen för råmaterialet i våra polykarbonatkapslingar är UL 94 V-2 / 5VA, och för våra ABS-kapslingar är den UL 94 HB. 

Enstos plastkapslingar uppfyller glödtrådstestet i standarden IEC 60695-2-11. Se tekniska data för Ensto Cubo-serien i tabellen. 

Sertifikaatit

Certifierade Ensto-kapslingar

Ensto Cube-kapslingarna är certifierade enligt EN 62208 (SGS Fimko). De flesta av våra polykarbonatkapslingar är dessutom UL- och cUL-listade (Underwriters Laboratories, File # E 189312). Därtill har vi GOST R-godkännande för kapslingar som säljs till Ryssland. Flera Ensto-kapslingar har också Germanischer Lloyd-certifikatet som är avsett för marina applikationer.