Skip to main content
Logo print

Ansvar | Legrand Sweden

Ansvar

Enkelt, säkert och hållbart på många sätt. Våra hållbart utformade produkter är enkla att installera och säkra att använda. Som samarbetspartner är vi ett säkert och tryggt alternativ som arbetar på ett hållbart sätt för miljön men också för våra kunder.


Engagemang för en mer hållbar värld


Vårt ansvar är att erbjuda konkreta svar på sociala utmaningar. I praktiken betyder det att vi strävar efter att öka medvetenheten bland våra egna team, partners och kunder, för att tillsammans arbeta för ett koldioxidsnålt samhälle. Vi har förbundit oss att effektivisera vår verksamhet för en mer ansvarsfull morgondag. Vi har definierat vårt åtaganden i fyra huvudområden, som sammanfattar våra och våra intressenters mest relevanta utmaningar: 

title
PLAY