Skip to main content
Logo print

Smart belysning | Legrand Sweden

Smart, människovänlig belysning

I dagens bygg- och renoveringsprojekt fästs särskild uppmärksamhet på utrymmenas modifierbarhet och, i takt med att kostnaderna stiger, kostnadseffektivitet. Samtidigt har det förändrade världsläget lett till ett minskat behov av traditionella kontorslokaler, då många arbetar på distans.


Muuttuva valaistus piirros

Justerbar belysning med LED-lampor


Smart och människocentrerad belysning har blivit allt viktigare för planeringen av utrymmenas modifierbarhet. Byggnadernas hyresgäster byts och användarnas behov ändras kontinuerligt. Också belysningen måste vara justerbar utan att göra stora förändringar i kabeldragningarna och strukturerna. LED-tekniken gör det möjligt att justera belysningens mängd, kvalitet, färg och timing nästan helt utan begränsningar. Ju lättare det är att göra ändringarna, desto snabbare och billigare blir det. Därtill blir det lättare att välja och byta till en smartare teknik. 

Älykäs valaistus

Vad är smart belysning?


För många är smart belysning något som fungerar automatiskt och som skapar rätta ljusförhållanden för den aktuella situationen. Det enklaste sättet att uppnå detta är att installera sensorer som styr belysningen efter användarnas närvaro och mängden av dagsljus. Den största fördelen med sensorerna är en minskad elförbrukning. Å andra sidan är smart belysning något som fungerar självständigt och som har inbyggda tekniska lösningar, så som en närvaro- och dagsljussensor. Därtill kommunicerar den smarta lampan smidigt med andra lampor i samma grupp eller via ett centralt styrsystem. Man bör uppmärksamma att sensorn i den smarta lampan kan användas även för annan fastighetsautomation. Det betyder att man slipper installera flera sensorer som är kopplade till olika system, utan man kan låta lampans sensor styra också till exempel ventilationen. 

Nainen käyttää älyvalaistusta

Terminologin kopplad till smart belysning


Smart belysning är kopplad till en hel del olika termer. Digital styrning, busstyrning, trådlös styrning, MESH-nätverk, självlärbarhet, mobilappar, sensorer, datainsamling, integrationer, IoT och mycket mer. Tekniker och protokoll för belysningsstyrning har ändras under de senaste åren, och nu handlar det om att göra ett val mellan trådbundna (bl.a. DALI, KNX) och trådlösa (bl.a. Bluetooth, Zigbee, WiFi) lösningar. 

Mies käytävällä

Användarorienterad belysning


Medan det finns många olika typer av smart belysning, är bra att komma ihåg att det ur användarens perspektiv inte finns stora skillnader mellan dem. Det viktigaste elementet med en användarorienterad belysning är användarvänlighet och att den hjälper användaren att se i olika situationer. Belysningssystemet bör aldrig planeras i syfte att spara energi, utan med tanke på lösningar som uppfyller användarens behov och är så flexibla, hållbara och energieffektiva som möjligt. Ensto-belysningsprodukter har alla dessa egenskaper. 

Smart, människovänlig belysning


Vi på Ensto Building Systems samarbetar med alla vanligaste leverantörer av professionella belysningskomponenter och -system samt utvecklar vår egen expertis. Bland leverantörer vi använder finns bland annat Helvar, Tridonic, Casambi och Philips. 

Vi erbjuder stöd och expertis för framtidssäker planering och produkt- och lösningsval. Vi tillhandahåller prisvärda Ensto-armaturer med teknik som uppfyller planeringens och objektets krav. Fråga oss om hjälp, oavsett om det handlar om ett mindre eller större objekt eller utomhusbelysning!