Skip to main content
Logo print

Skolbelysning | Legrand Sweden

Enstos belysningslösningar för skolmiljöer

Belysningen i skolmiljön har en stor påverkan på elevernas vakenhet, inlärning och komfort. Belysningens kvalitet och mängd har också en direkt inverkan på inlärningsresultaten. En bra belysning är jämn och neutral. Den är uppfriskande och ögonvänlig, och den förbättrar koncentrationen.


I Enstos utbud av belysningar hittar du en lämplig lösning för alla skolmiljöer, både för inom- och utomhusbruk. De tar hänsyn till behoven i de olika utrymmen, bl.a. med bländskydd och användarvänlighet när man använder skärmar och pekplattor. Valet av belysning kan påverka arkitekturen och funktionaliteten av olika utrymmen. 

Smart belysningsstyrning möjliggör optimal energieffektivitet och en ändamålsenlig belysning för olika situationer. Vi rekommenderar en av våra lättanvända och automatiska, sensorstyrda lösningar i kombination med en tryckknappsstyrning, så att belysningen betjänar alla användargrupper. Läs mer om Enstos belysningslösningar nedan. Experterna vid Legrand är redo att svara på alla dina frågor! 

Utformning av en komplett lösning

Kolme nuorta kaupungilla

Ensto-belysning

Armaturserien Ensto erbjuder produkter som passar för alla inomhus- och utomhusmiljöer i skolor. Ensto armaturer är kompatibla med olika installations- och anslutningsmetoder och styrsystem.

EnstoNet tuotekuva

EnstoNet

Plug-in-systemet EnstoNet snabbar upp kabeldragnings- och installationsarbetet och möjliggör utmärkt flexibilitet och snabbt underhåll av belysningen.

Älykäs valaistus luokkahuoneessa

Intelligent styrning av belysningen

Intelligent belysningsstyrning från Ensto möjliggör optimal energiförbrukning och användarcentrerad belysning. Närvarostyrning + dagsljusstyrning i kombination med tryckknappsstyrning är den bästa belysningslösningen för olika skollokaler.

Ihmisiä kirjastossa

Stöd till designer


Ljusplaneringen av lokalerna styrs av standarden EN12464-1 för belysning av arbetsplatser inomhus, som uppdateras hösten 2021. Den ger allmän vägledning om kriterier för belysningsplanering och tabeller med krav på den belysning som ska planeras för olika utrymmen/uppgifter. Standarden kan till exempel erhållas från den finska standardiseringsorganisationen SFS:s onlinebutik.

På Ensto använder vi standarden dagligen i vår designtjänst, som du kan använda kostnadsfritt för att stödja ditt eget designprojekt!

Päiväkotikoulun käytävä

Modern belysning för en förskola


Referens

Pontus Day Care School i Villmanstrand är en ny typ av inlärningsmiljö där barn i olika åldrar studerar i öppna, anpassningsbara arbetsutrymmen. Ensto Diana Flat LED-modularmaturer valdes för att belysa arbetsområdena och korridorerna i förskolan. Kolla in belysningen på Pontus Nursery School!

Moderni kirjaston käytävä

Högkvalitativa belysningslösningar för skolor


De moderna och anpassningsbara inomhus- och utomhusutrymmena i skolor och det sätt på vilket de används ställer sina egna krav på effektiv belysning. Vi har rätt Ensto armaturer för olika lärmiljöer, med hänsyn tagen till energieffektivitet och optiska lösningar. Vi kan hjälpa dig att designa hela belysningssystemet och välja rätt produkter.

Be om mer information om Ensto armaturer från vårt säljteam.