Skip to main content
Logo print

Kontorsbelysning | Legrand Sweden

Avancerade Ensto-belysningslösningar för kontor

I allt större utsträckning används kontor för att stöda interaktionen mellan människor och förstärka bilden av företaget och dess kultur. Detta utvidgar kontorsbelysningens syfte, då kontor inte längre innehåller bara arbetsstationer, mötesrum och korridorer, utan är en helhet av arbets-, mötes- och uppehållsrum. Eftersom användarna och utrymmets layout ändras, behöver också belysningen vara flexibel.


Rollen av belysningsstyrningen har blivit större i och med de nya kraven på energieffektivitet och de ovannämnda trenderna och kraven på kontorsbelysning. Ensto-lösningarna erbjuder den bästa möjliga energieffektiviteten, tack vare smart LED- och styrteknik. Detta gör det också möjligt att använda Ensto-armaturer och integrerade sensorer som en plattform för insamling av fastighetsdata. 

Vi är en specialist på kontorsbelysning och är väl förtrogna med planerarnas, entreprenörernas och slutkundernas behov och krav. Vi erbjuder Ensto-belysningslösningar som betjänar våra kunder på bästa sätt, samt ett brett utbud av högkvalitativa Ensto-kontorsarmaturer med högkvalitativ teknik och design. 

Suunnittelijat työssään

Trender inom kontorsbelysning


På 2020-talet ses ett kontor som en kombination av olika interaktionsytor som kan förändras efter behov. Kontoret består av större och mindre arbetsrum, mötesrum och grupprum. Därtill behövs utrymmen som erbjuder lugn och integritetsskydd. Utrymmen som fungerar som entréer, korridorer och mötesrum bör vara mer hemtrevliga och erbjuda upplevelser. Hybridarbete har blivit en del av vardagen, och företag behöver inte lika stora kontorsutrymmen som förr. Samtidigt krävs det mer av lokalerna och hustekniken. 

Suunnittelijan piirrokset

Belysningsplanering för kontor


Belysningen är en viktig del av alla utrymmen, och den måste vara flexibel för att kunna möta olika behov och situationer. I dagens belysningsplanering tar man hänsyn till människors olika behov, energieffektivitet och justerbarhet. Ramverket för utformningen av kontorsbelysning anges i belysningsstandarden för arbetsplatser inomhus, EN 12464-1 (Light and lighting. Lighting of workplaces. Part 1: Indoor work places). Standarden har uppdaterats i september 2021. Den ger rekommendationer om att beakta belysningen i utrymmet beroende på dess form och arbetsuppgifter. Därtill rekommenderar den att belysningen ska vara justerbar. Den viktigaste förändringen är det nya kravet på högre ljusintensitet i fall vissa kriterier uppfylls. Den smarta sensortekniken som integreras i dagens LED-belysningar gör detta möjligt. En fungerande, smart belysning fungerar hur och när du vill! 

Yrityksen kokous

Belysningslösningar för kontor


Kostnadseffektivitet är en viktig faktor vid val av lösning. Ett smart, högkvalitativt och ändamålsenligt belysningssystem sparar energi- och underhållskostnader under drift. Belysning är en långsiktig investering vars nyttjandegrad avgör dess slutliga livscykelkostnad. 

Varför välja Enstos belysningslösningar?


Vi är en lokal specialist och leverantör av kontorsbelysning och är väl förtrogna med planerarnas och entreprenörernas behov. Genom att lyssna på beställarens och slutanvändarnas behov och önskemål kan vi erbjuda ändamålsenliga belysningslösningar och ett brett utbud av kontorsarmaturer med högkvalitativ design och teknik. Vår produktutvecklingsenhet och vårt regionala säljteam betjänar dig vid såväl mindre som större belysningsprojekt! 


Ansökningar för Ensto kontorsbelysning:

Toimisto

Kontor

Kontorsbelysning är en kombination av naturligt ljus, välplanerad artificiell belysning, belysningsstyrning och rätt val av belysning. Utbudet av Enstos belysnings- och styrlösningar för kontorsbruk är brett och framför allt ändamålsenligt.

Koulu

Skolor

Mängden och kvaliteten på ljuset har visat sig ha en positiv inverkan på bättre arbets- och inlärningsresultat. Dagens föränderliga skol- och arbetsplatser, terminalarbete och arbete med surfplattor ställer sina egna krav på belysningen. Vi erbjuder anpassningsbara och mångsidiga Ensto-ljuslösningar för denna miljö.

Päiväkoti

Daghem

I vårt sortiment finns lämpliga Ensto-ljuslösningar för inomhus- och utomhusbelysning. Konvertibilitet och enkel styrning av belysningen är avgörande på daghem. Med en bra optisk ljuslösning från Ensto och intelligent styrning kan man uppnå en bländfri, lämplig och säker daghemsbelysning.

Vanhainkoti

Hem för äldre

Belysningen på äldreboenden måste vara behaglig och användarna måste känna sig trygga i lokalerna. Rätt belysning bidrar också till de boendes sömnrytm, vakenhet och allmänna välbefinnande. Ljusstyrning säkerställer att olika utrymmen och situationer har rätt mängd ljus när de behöver det. Armaturserien Ensto erbjuder också säkra lösningar för äldreboenden.

Kirjasto

Bibliotek

I mitten av hyllorna och i läsesalarna är det viktigt att säkerställa en säker och tillräckligt effektiv belysning för att kunna gå, se och läsa. Att undvika bländning och hindrande bländning och att använda lämpliga kontraster är avgörande för att säkerställa god kontrast mellan texter. Detta kan uppnås genom val av optik för armaturer och god ljusdesign. Ensto kontorsarmaturer är också idealiska för biblioteksmiljöer.

Terveydenhuollon tila

Hälsovårdsinrättningar

Olika utrymmen, de visuella behoven hos olika grupper av människor och säkerhet kräver olika belysningslösningar och flexibilitet. Det är viktigt att utrymmena, inklusive belysningen, är rena. Vi erbjuder ett brett utbud av Ensto armaturer och användarvänliga Ensto styrlösningar för olika behov och olika användare.

Vastaanotto

Lobby och reception

Vid entrén används belysning för att dra uppmärksamheten till viktiga områden och framhäva varumärkets image. Belysningen leder till receptionsdisken, garderoben och till gångvägar som hissar och trapphus. Vi kan också skräddarsy standardarmaturer från Ensto för att skapa iögonfallande belysning i stora lobbyer. Tänk också på att ge receptionspersonalen tillräcklig belysning!

Hissiaula

Andra offentliga utrymmen

I alla offentliga utrymmen är belysningens roll att säkerställa säker och lämplig rörelse, vistelse och användning. Vi erbjuder ett brett och kostnadseffektivt sortiment av Ensto armaturer och användarvänliga Ensto styrlösningar för olika behov och olika användare.