Skip to main content
Logo print

Affärsetik | Legrand Sweden

Affärsetik

En etisk affärsverksamhet förutsätter att man är medveten om problemet. Personalutbildning är viktigt.


Ett etiskt förhållningssätt


Legrand säkerställer att alla anställda som kan hamna i knepiga situationer
är medvetna om reglerna för en etisk affärsverksamhet. Det minskar verksamhet
som bryter mot konkurrenslagstiftningen och exportregler, motverkar penningtvätt och underlättar anti-korruptionsarbetet. Läs mer om etisk
affärsverksamhet på vår webbplats.

RAPPORTERA EN OLAGLIG, OETISK OCH/ELLER FARLIG HÄNDELSE ELLER ETT FARLIGT BETEENDE

Rapportera en olaglig, oetisk och/eller farlig händelse eller ett farligt betee…