Skip to main content
Logo print

Torrisolerade transformatorer | Legrand Sweden

Torrisolerade transformatorer

Legrands torrtransformatorer (EDM) är kända för sin kvalitet och hållbarhet. Varje transformator testas separat innan den skickas till kunden. CRT-transformatorer har en liten eller obefintlig lastförlust, vilket är ett tecken på transformatorns kvalitet. Legrands torrtransformator är mindre, säkrare och miljövänligare än oljedrivna transformatorer i samma effektklass. Den har också lägre underhållskostnader än oljetransformatorer, då torrtransformatorer använder inte några kylmedel. Dessutom kan Legrand leverera hela elinstallationen, från distributionsskenor till huvuddistributionssystemet.


Kuivamuuntajat

Garanti


Eftersom Legrands CRT-transformatorer uppfyller de högsta kvalitetskraven ger vi alla våra standardmässiga* transformatorer en garanti på 8 år.

Green T.HE cast resin

Effektiva Green T.HE cast resin-transformatorer


Tekniska egenskaper:

 • Slutna torrisolerade transformatorer
 • Tillåten effekt 100–3150 kVA
 • Tillåten isolationsnivå 36 kV
 • Förlustkategori AoAk
 • Miljöklass E2
 • Klimatklass C2
 • Brandklass F1
 • Högspänningsspolar (HV) är tillverkade av aluminium och förstärkta med glasfiber
 • Lågspänningsspolar (LV) är polymeriserade och tillverkade av harts
 • Märkfrekvens 50 Hz (övriga frekvenser på beställning)
 • Tillgänglig i skyddsklass IP21, IP31 eller IP23 (på beställning)
 • Kräver minimalt underhåll
 • Relativt kompakt

Marknadssegment


 • Kommersiella lokaler, så som sjukhus, flygplatser och skolor
 • Industriella applikationer, så som livsmedelsfabriker, vattenreningsverk och produktionsanläggningar
 • Lämplig även för vattenreningsverk, så som pumpstationer.