Skip to main content
Logo print

Mikrodatacenter | Legrand Sweden

Mikrodatacenter

Minkels mikrodatacenter är enkla att beställa. De är en perfekt kombination av enkelhet, pålitlighet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Dessa färdigmonterade lösningar hör till Minkels standardprodukter. Alla lösningar kan naturligtvis kompletteras med andra alternativ och tillbehör.


En kostnadseffektiv och professionell IT-infrastruktur redo att tas i bruk omedelbart


 • Tillförlitligheten av IT-miljön är allt viktigare, och IT-utrustningen utgör en väsentlig infrastruktur för många företag. För att göra det enklare för företag har Minkels och Legrand utvecklat MatrixCube. MatrixCube är en enkel, kostnadseffektiv lösning som kan tas i bruk omedelbart och som underlättar arbetet för IT-personalen vid små och medelstora företag. 

 • Lösningen, som är utvecklad av Minkels och Legrand, innehåller strömdistributionen, nedkylningen, höljet och den mekaniska infrastrukturen. MatrixCube är ett perfekt, kompakt datacenter. MatrixCube kan installeras i nästan vilket som helst utrymme. Inga större förändringar i byggnaden krävs. Vi definierar de exakta behoven tillsammans, efter vilket MatrixCube installeras i ett utrymme som fyller dessa krav. 

Hur fungerar den?


MatrixCube utvecklades med tre egenskaper i åtanke: enkelhet, tillförlitlighet och effektivitet. Lösningen är så enkel att standardkonfigurationen kan beställas med ett produktnummer! Standardkonfigurationen kan förstås utökas med en rad olika tillbehör. En enkel konfiguration och orderprocess är vår prioritet nummer ett! 

MicroCube

MicroCube

I takt med att molnberäkning har blivit allt vanligare har många företag minskat storleken på sina datacenter och därmed sina energikostnader. Kör företagets interna datacenter färre applikationer än tidigare? Skulle det vara vettigt att lagra lokalt bara sådan data som är väsentlig för affärsverksamheten? Om du svarade ’ja’ är det dags att övergå till ett energieffektivt, nyckelfärdigt mikrodatacenter. Oavsett om ditt mål är att skaffa ett optimerat datacentret eller uppnå mindre latens, det vill säga snabbare åtgång till data, är MiniCube den perfekta lösningen. MiniCube har allt som behövs för ett perfekt datacenter: hölje, ström, övervakning och nedkylning. Allt i ett kompakt system. MiniCube är helt förkonfigurerad och kan tas i bruk omedelbart. Er IT-expert kommer att vara tacksam! 

Fördelar 

 • Tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för datacenter 

 • Oberoende av den befintliga byggnaden och lätt att installera 

 • Energieffektiva skåp och rack för företagets IT-infrastruktur 

 • Beprövad teknik 

 • Genast färdig att användas, inklusive installation och konfiguration 

MatrixCube

MatrixCube

MatrixCube – en nyckelfärdig, kostnadseffektiv och professionell IT-infrastruktur En pålitlig IT-miljö har blivit allt viktigare för företag. Den är avgörande för affärsverksamhetens kontinuitet och framgång. För att hjälpa företag bygga en pålitlig IT-miljö har Minkels och Legrand utvecklat MatrixCube. En enkel, nyckelfärdig och kostnadseffektiv lösning för små och medelstora företag. MatrixCube gör IT-ansvarigas arbete enklare och mer effektivt. 

Fördelar med MatrixCube 

 • Tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för datacenter 

 • Oberoende av den befintliga byggnaden och lätt att installera 

 • Energieffektivt skydd för företagets IT-infrastruktur 

 • Beprövad teknik 

 • Genast färdig att använda, inklusive installation och ibruktagande 

 • Kundanpassningar möjliga 

 • Vill du veta hur MatrixCube fungerar? Titta på animationen 

Standardkonfigurationen kan beställas med ett produktnummer. Den innehåller följande komponenter. Minkels och Legrand har utvecklat en heltäckande lösning som omfattar allt från kraftdistribution och kylning till skydd och mekanisk infrastruktur. MatrixCube är ett perfekt, kompakt datacenter. 

MatrixCube är inte beroende av utrymmet det placeras i, utan det kan installeras i nästan vilket som helst rum på kontoret. Det innebär att inga större ombyggnadsåtgärder krävs. Under konsultationen tar vi reda på ert företags behov och sätter ihop en skräddarsydd MatrixCube.