Skip to main content
Logo print

Företagets datacenter | Legrand Sweden

Företagets datacenter

Datacenter har blivit en allt viktigare del av människors vardag. Datacentrets effektiva och säkra drift har blivit en prioritet för varje företag. Att bygga och underhålla ett eget datacenter kan vara en mycket krävande och kapitalintensiv uppgift för många företag.


Vi utvecklar pålitliga, effektiva och skalbara infrastrukturer för datacenter


Integration av smarta rack – som inkluderar kraftdistributionsenheter (PDU), miljösensorer, passerkontroll, övervakning, seriekonsoler och KVM – i rack avsedda för IT-utrustning är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa att IT-systemen fungerar alltid med full kapacitet och att utrustningen har en säker driftmiljö både med tanke på förhållanden och fysisk säkerhet. Maximal tillgänglighet och avkastning på investering (ROI). 

konesali

Affärsnätverk


Moderna datacenter är mycket komplexa byggnader vars komplexitet ökar ständigt. Kostnaden att bygga ett toppmodernt Hyperscale-datacenter kan snabbt uppgå till miljontals euro – redan innan datacentret har bearbetat ett enda Bitcoin eller sparat ett enda video. Företag som vill bygga ett eget datacenter behöver en strategi, en vision och uthållighet. Byggskedet måste avslutas och systemen fås i drift innan man kan ens börja tänka på avkastningen (ROI). Trots verkliga och uppleva utmaningar vill många företag ändå satsa på en egen IT-infrastruktur. 

Ett sådant självständigt koncept är att föredra om IT är företagets resultatenhet, inte en kostnadsenhet. En väl planerad IT-miljö som ger rätt användarupplevelse kan vara ett värdefullt och unikt försäljningsargument. Amazon.com är ett utmärkt exempel på detta. 

Genom att bygga ett datacenter själv kan företaget förutse sina kostnader bättre, jämfört med att hyra ett Colocation-utrymme eller använda en offentlig, molnbaserad infrastruktur. Dessutom kan en egen infrastruktur kan vara nödvändig när ett företag är tvungen att flytta sina applikationer från molnet eller ett Colocation-utrymme på grund av tillväxt. 

Fördelar och nackdelar med egen infrastruktur


Komplexiteten av dagens datacenter är en stor utmaning för många företag. I följande avsnitt behandlas väsentliga beslut och mål kring att bygga ett fungerande datacenter: 

 • Vad är datacentrets databelastning? Är den beroende av en viss tillgänglighetsnivå (99,999 %) eller nivåklassificering (t.ex. enligt Uptime Institutes definition)? 

 • Ska datacentret uppnå en viss verkningsgrad (PUE) eller ett visst koldioxidavtryck? 

 • Hurdant är kraft- och kylbehovet per kvadratmeter? Använder datacentret på plats producerad, förnybar el eller är det beroende av elbolag? 

 • Hur placeras de övriga stödkomponenterna i datainfrastrukturen och datamiljön (kontor, nedkylning osv.) i utrymmet? 

 • Vilken typ av fysisk och logisk passerkontroll kommer att behövas initialt, och vilka system kräver underhåll? 

 • Måste det finnas personal i datacentret dygnet runt? 

 • Hurdana latens- och svarsmål har datacentret? 

 • Behöver man upprätta ett annat, parallellt datacenter för återhämtning efter en eventuell katastrofsituation? 

 • Hur snabbt måste företagssystemen fås i gång? 

 • Stöder datacentret förutom produktionen också utvecklingen? 

 • Vilket slags grundläggande ekosystem kommer du att behöva? Open Compute vs. Open19 vs. OEM vs. 

 • Hur länge förväntas datacentret vara i användning innan det uppgraderas? 

 • Hur ofta behöver användarna ha fysisk tillgång till utrustningen? Hur ofta bör utrustningen uppdateras? 

Oma infrastruktuuri

 • Att bygga och driva ett datacenter kräver ett pålitligt team av proffs som kan ta hänsyn till behoven både hos företaget och datacentrets användare. Kunskap om IT-system och programvara räcker inte för att utforma och bygga ett fungerande datacenter. För att minimera kostnaderna och maximera avkastningen (ROI) behövs experter inom fastigheter, finansiering, energi- och avfallshantering, entreprenad, upphandling, projektledning, personalledning och fastighetsförvaltning. 

 • Ge experterna tid att ställa detaljerade och svåra – men nödvändiga – frågor. Denna information behövs för att svara på ledningens förväntningar, som ledde till beslutet att bygga ett fungerande datacenter. Genom att dokumentera och granska svaren med den högsta ledningen kan man säkerställa att alla parter förstår målen och framgångskriterierna för byggandet av ett datacenter. 

 • Inget datacenter kan fungera utan elektricitet. Datacentrets elarkitektur och strömförsörjning avgör om företagets datacenter uppnår de önskade prestandamåtten. En kraftdistributionsenhet (PDU) som installeras i racken hjälper att mäta prestandan och hantera strömförsörjningen i en heterogen miljö med flera olika leverantörer av servrar, lagringsutrymme och anslutningar. 

 • Huruvida datacentret fungerar på planerat sätt beror mycket på vilka försäljare och partners man anlitar för planeringen, byggandet och ibruktagningen. Det är mer sannolikt att uppnå datacentrets mål om man väljer som leverantör innovativa företag som kan leverera ett brett utbud av datacenterprodukter med den volym, de funktioner och den tillgänglighet som ett fungerande datacenter kräver. 

Fyra viktigaste egenskaper för ett fungerande datacenter