Skip to main content
Logo print

Colocation-datacenter | Legrand Sweden

Colocation-datacenter

Colocation-datacenter följer en tydlig filosofi som prioriterar tillförlitlighet, effektivitet, logik och kontinuitet. Planerarna har en viktig uppgift: att säkerställa kontinuitet och datacenterservice i världsklass dygnet runt utan att kompromissa med utrustningens säkerhet och tillgänglighet. Det bästa sättet att göra detta är att granska alla planer, beslut och säkerhetskoncept ur kundens perspektiv.


Uppfyllda förväntningar


Snabba, fungerande kommunikationskanaler, flexibilitet och snabbhet samt viljan och förmågan att göra allt det nödvändiga visar kunden (oavsett om det handlar om ett multinationellt företag eller ett litet, lokalt IT-företag) att de har gjort ett bra beslut när de valde att använda ett Colocation-datacenter.

Innan kunden beslutar att flytta in IT-infrastruktur till ett Colocation-datacenter brukar de överväga följande saker:

 • Klarar Colocation-platsen av rackens nuvarande effekttäthet med en i racken installerad strömfördelare?
 • Framtida behov?
 • Är det möjligt att arrangera en tillräcklig nivå av effekttäthet och temperatur i Colocation-datacentret nu och i framtiden?
 • Vilken typ av fjärrstyrningslösning använder Colocation-datacentret och kan en tredje part starta om enheterna vid behov?
 • Är det viktigt att komma åt racken i Colocation-datacentret regelbundet till exempel för att ändra eller reparera IT-konfigurationen? Om så är fallet, vem ska göra det? Skulle det vara en bra idé att skaffa ett rackspecifikt enhetshanteringssystem?
 • Erbjuder Colocation-anläggningen en DCIM-programvara som en del av tjänsten?
 • Om inte, skulle det vara en bra idé att skaffa ett DCIM-program?
 • Vilka fysiska och logiska frågor måste man tänka på med tanke på säkerheten av IT-resurserna?
 • Hur mäts den faktiska energiförbrukningen?
Colocation-järjestelmä

ElektrifieringEl är en av de största återkommande kostnaderna i ett Colocation-system. Kraftdistributionsenheten (Power Distribution Unit, PDU) är den centrala delen i en smart rack. Genom att göra smarta val vid val av strömfördelningsenhet är det möjligt att minimera antalet av kraftdistributionsenheter som finns mellan Colocation-utrymmet och IT-infrastrukturen. På så sätt får kunden njuta av högsta möjliga säkerhetsnivå och nätverk, utnyttja den dubbelbaserade strategin och använda effektivt all den energi kunden betalar för varje månad.


Rätt formfaktor, korrekt antal uttag och en applikation med rätta egenskaper är avgörande för att bestämma effektnivån. Man bör också överväga om kraftdistributionsenheten behöver 1W eller över 100kW, om om det ska vara likström eller växelström.

PDU

Valet av en lämplig kraftdistributionsenhet för den valda Colocation-miljön är avgörande för att verksamheten ska uppnå målen för operativ tillgänglighet och effektivitet, och för att det ska vara möjligt att följa upp målen för beräkningar och dokumentation.

Tack vare fjärrmätning och kontrollerad strömförbrukning möjliggör de smarta strömfördelningsenheterna fjärrstart via de integrerade webbgränssnittet eller SNMP. På så sätt har kunden alltid tillgång till de kritiska applikationerna.

 • Kontroll av elförbrukning och/eller energirapportering
 • Övervakning av strömförsörjning på racknivå
 • Övervakning av utgående effekt
 • Passerkontroll för rack
 • Passerkontroll för rack med IP-kamera
 • Övervakning av egendom
 • Övervakning av förhållanden – temperatur, luftfuktighet, lufttrycksvariationer och vattensensor på golvnivå
 • Mätning av torr kontakt
 • Fjärrstyrd effekthantering och omstart
 • Smart uppföljning av olika laster
 • Kapacitetsplanering
Ympäristömittarit

Alltid uppdaterad – och dokumenterad


När IT-utrustningen är placerad i en extern Colocation-anläggning är det avgörande att man kan övervaka temperaturen och luftfuktigheten i miljön för att säkerställa och dokumentera utrustningens maximala prestanda, effektivitet och tillgänglighet.

Viktigheten av övervakningen kan inte nog understrykas. Genom att logga miljödata och övervaka trender är det möjligt att avgöra om datacentrets luftkonditionering fungerar korrekt och om luftcirkulationen är tillräcklig med tanke på IT-utrustningens belastning.

Det hjälper också att identifiera överbelastade system och rack. De smarta kraftdistributionsenheterna från Server Technology och Raritan erbjuder integrerade funktioner för miljösensorer. När de placeras i en IT-rack kan man se dem i PDU-nätverkets gränssnitt och få en exakt bild av datacentrets interiör. Samtidigt mäter den temperaturen, luftfuktigheten, luftfuktighetsvariationer, golvfuktigheten och tätningarnas torrhet.

Säkerställande av fysisk säkerhet


Vissa kraftdistributionsenheter stöder passerkontroll av rackdörrar, till exempel så att extern underhållspersonal har åtkomst till endast till de rack som har beviljats fjärråtkomst. Alla händelser loggas, vilket gör det enkelt att granska händelsehistoriken och säkerställa att bestämmelser följs.

Det kan vara svårt för IT-personalen att övervaka och hantera ett Colocation-fjärrdatacenter där resursernas placering ständigt ändras. Genom att känna till var de största belastningarna sker kan datacenterägaren och kunden planera kapaciteten och utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Med hjälp av ett enhetshanteringssystem kan placeringen av alla rackmonterade utrustningar definieras för varje enskild enhet.

De vanligaste utmaningarna vid implementeringen av Data Center Infrastructure Management-verktyg (DCIM) är att lägga till resurserna i verktyget och senare uppdatera DCIM-databasen i takt med att system läggs till, tas bort och flyttas runt i datacentret. Kombinationen av ett enhetshanteringssystem (AMT + AMS) och ett lämpligt DCIM-verktyg gör det lättare att underhålla DCIM-systemet även under förändringar.

Fyra viktigaste egenskaper för ett Colocation-datacenter