Energieffektivitet

Energieffektivitet

Lösningar för energieffektivitet i byggnader
Vad innebär Legrands energieffektivitetsprogram?
Vårt program baseras på en uppsättning produkter och lösningar som är utformade för att minska energiförbrukningen och bidra till energibesparingar. Förutom detta kommer våra produktspecialister och tekniska team att finnas till hands för att ge råd och support under hela projektet.
Varför är det nödvändigt?
Energieffektiviteten drivs mer och mer av standarder, direktiv och statliga incitament över hela världen. Dessutom är företag intresserade av att hitta de mest effektiva sätten att spara energi och sänka kostnaderna.
Hur kan Legrand hjälpa till med att öka energieffektiviteten?
Med kunskap och expertis har Legrand utvecklat en rad produkter som kan hjälpa företag och konsumenter att bli mer energieffektiva. Håll utkik efter det gröna bladet för att se vårt produktsortiment som optimerar energieffektiviteten i byggnader