Skip to main content
Logo print

Förbättrad belysningen hos Göteborgs Stads Parkering i P-huset Focus | Legrand Sweden

Förbättrad belysningen hos Göteborgs Stads Parkering i P-huset Focus

Referenser 17/04/2024

Vi är glada att dela med oss av ett spännande projekt där vi tillsammans med Helvar har arbetat för att förbättra belysningen hos Göteborgs Stads Parkering i P-huset Focus.

P-hus Focus

Med en stark inriktning på framförallt energibesparing, hållbarhet, trygghet och smart belysning, har vår innovativa armatur Flip från Ensto implementerats med Helvars ActiveAhead-teknologi. Detta har inte bara förbättrat ljusmiljön för besökaren utan också bidragit till en minskad energiförbrukning i parkeringshuset.

 

Flip


Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur samarbete och innovation kan driva oss framåt mot en mer hållbar och effektiv framtid. Vi är stolta över att vara en del av denna framgångsrika satsning och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att skapa ljusa och hållbara miljöer för våra användare.  
 
Stort tack alla inblandade för ett väl utfört arbete.

 

Läs mer om Flip här.

 

Kom direkt till vårt utbud av armaturen Flip.