Aller au contenu principal

Den rätta lösningen för dig och miljön.
Niloé är en miljövänlig lösning som designats och producerats för att åsamka minsta möjliga påverkan på miljön under hela dess livstid. Eko-produkter säkerställer också minimal energiförbrukning vid installation.

STRÖMBRYTARE

  • Stort urval av strömbrytare
  • Komponenterna är mindre, vilket gör att de är enklare att installera och justera i dosan
  • Ramarna fästes utan verktyg
  • Strömbrytaren kan ha en ljusfunktion genom att man lägger till LED. Ljuset är synligt via de genomskinliga standardramarna.

VÄGGUTTAG

  • Stort urval av monteringsram – enkla och dubbla
  • Komponenterna är mindre, vilket gör att de är enklare att installera och justera i dosan
  • Monteringsram och funktion i ett
  • Alla monteringsram är barnsäkrade