Aller au contenu principal

EZ-Path är en mekanisk enhet som används vid kabeldragning för att ögonblickligen ge 100% säkra brandbarriärer. Det är enkelt att montera och/eller eftermontera, och kräver varken en specialist eller omfattande korrigeringar på det befintliga systemet. EZ-Path passar bra till allt från betong- och lättare väggar till golv och takpaneler.

Brandskydd som uppfyller alla krav

  • Certifierad lösning som håller under hela tiden kablarna är på plats
  • Säker brandbarriär med eller utan kablar
  • Enkelt att lägga till nya kablar
  • Smidig installation
  • Modulerna som passar till alla typer av väggar kan monteras vågrätt eller lodrätt
  • Garanterad flexibilitet utan att negativt påverka den viktiga brandsäkerheten

 

Hämta

Legrand_EZ-Path_EN_0118.pdf

4.96 MB